Silje Maria Blankholm Lophaven

Stud.jur.

Kontakt

D: +45 33 18 61 63

E: sbl@tvc.dk

VCARD
Foto af Silje Maria Lophaven

Silje Maria Blankholm Lophaven er stud.jur. i Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma, der pt. består af over 20 jurister. I Skatteafdelingen yder juristerne rådgivning om skat og afgifter samt hjælper såvel skatteydere som professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftssager hos Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Landsskatteretten og domstolene.

Juristerne i Skatteafdelingen med speciale indenfor skatter og afgifter håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder både mindre og større skatte- og afgiftssager samt meget store og komplekse sager. Dette for både privatpersoner og erhvervsvirksomheder.

Silje Maria beskæftiger sig med skatter og afgifter i vores Skatteafdeling. Silje Marias arbejde består i at bistå afdelingens jurister med sagsforberedelse, teoretiske undersøgelser, udarbejdelse af notater og diverse ad hoc-opgaver.