Lisbeth Duch Hansen

Praktikant i Skatteafdelingen

Kontakt

D: +45 33 18 61 68

E: ldh@tvc.dk

VCARD

Lisbeth Duch Hansen er praktikant i Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma, der pt. består af over 20 jurister. I Skatteafdelingen yder juristerne rådgivning om skat og afgifter samt hjælper såvel skatteydere som professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftssager hos Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Landsskatteretten og domstolene.

Juristerne i Skatteafdelingen med speciale indenfor skatter og afgifter håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder mindre skatte- og afgiftssager for private samt store og meget komplekse sager for erhvervsvirksomheder.

Lisbeth beskæftiger sig med skatter og afgifter i vores Skatteafdeling. Lisbeths arbejde består i at bistå afdelingens jurister med teoretiske undersøgelser, udarbejdelse af notater og diverse ad hoc-opgaver.