Lisa Marie Halling

Stud.jur.

Kontakt

D: +45 3318 6167

E: lih@tvc.dk

LINKEDIN
VCARD

Lisa Marie Halling er stud.jur. i Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma, der pt. består af over 20 jurister. I skatteafdelingen yder juristerne rådgivning om skat og afgifter samt hjælper såvel skatteydere som professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftssager hos Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Landsskatteretten og domstolene.

Juristerne i Skatteafdelingen med speciale indenfor skatter og afgifter håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder både mindre og større skatte- og afgiftssager samt meget store og komplekse sager. Dette for både privatpersoner og erhvervsvirksomheder.

Lisa Marie beskæftiger sig med skatter og afgifter i vores Skatteafdeling. Hendes arbejde består i at bistå afdelingens jurister med sagsforberedelse, teoretiske undersøgelser, udarbejdelse af notater og diverse ad hoc-opgaver.