Julius Cronwald Skovsgaard

Stud.jur.

Kontakt

D: +45 72 16 13 05

E: jsk@tvc.dk

VCARD

Julius Cronwald Skovsgaard er stud.jur. i Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma, der pt. består af over 20 jurister. I skatteafdelingen yder juristerne rådgivning om skat og afgifter samt hjælper såvel skatteydere som professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftssager hos Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Landsskatteretten og domstolene.

Juristerne i Skatteafdelingen håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder mindre skatte- og afgiftssager for private samt store og meget komplekse sager for erhvervsvirksomheder.

Julius beskæftiger sig med skatter og afgifter i vores Skatteafdeling. Hans arbejde består i at bistå afdelingens jurister med sagsforberedelse, teoretiske undersøgelser, udarbejdelse af notater og diverse ad hoc-opgaver.