Anna Bastkær Christensen Stangerup

Partner, Advokat (L)

Kontakt

D: +45 72 16 13 01

M: +45 24 48 89 16

E: abc@tvc.dk

LINKEDIN
VCARD

Sekretær

Ida Gercke-Jensen

Anna Bastkær C. Stangerup er advokat i Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma, der pt. består af over 20 jurister. Anna har været en del af afdelingen siden 2013. I Skatteafdelingen yder juristerne rådgivning om skat og afgifter samt hjælper såvel skatteydere som professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftssager hos Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Landsskatteretten og domstolene.

Juristerne i Skatteafdelingen med speciale indenfor skatter og afgifter håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder både mindre og større skatte- og afgiftssager samt meget store og komplekse sager. Dette for både privatpersoner og erhvervsvirksomheder.

Anna har møderet for landsret og beskæftiger sig primært med skatter og afgifter, herunder særligt førelsen af skatte- og afgiftssager ved Skattestyrelsen, i det administrative klagesystem og ved domstolene.

Desuden kan Anna håndtere eventuelle straffesager afledt af skat, moms og andre afgifter, hvis Skatteforvaltningen vil sende en sag til ansvarsvurdering hos Straffesagsenhederne for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen eller fremsender en tiltalebegæring til politiet.