Anna Bastkær Christensen Stangerup

Advokat (L)

Kontakt

D: +45 72 16 13 01

M: +45 24 48 89 16

E: abc@tvc.dk

LINKEDIN
VCARD

Sekretær

Ida Gercke-Jensen

Anna Bastkær Christensen Stangerup arbejder som advokat i TVC Advokatfirmas skatteafdeling, hvor hun har været ansat siden 2013.

Anna bistår virksomheder, privatpersoner og professionelle rådgivere med førelsen af skatte- og afgiftssager i det administrative klagesystem og for domstolene. Herudover har Anna erfaring med rådgivning i relation til en række problemstillinger af skatte- og afgiftsretlig karakter.