Persondataforordning: Er din virksomhed klar?

Om kort tid træder de nye regler for håndtering af persondata i kraft. Reglerne stiller store krav til virksomheder og myndigheder, som fremover skal have styr på opbevaring og behandling af persondata. Konsekvenserne ved ikke at overholde reglerne er store. Vi hjælper din virksomhed, så I undgår store bøder og erstatningskrav samt negativ medieomtale og utilfredse medarbejdere og kunder.

Som virksomhed er det altafgørende, at I har styr på den persondata, I håndterer. Den 25. maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft. Inden da vil der på nationalt plan blive vedtaget en ny persondatalov. Du kan stadig nå at forberede din virksomhed.

Med de nye regler følger udsigten til – og risikoen for - et langt større bødeniveau, end vi kender i dag. I fremtiden vil bødeansvaret være op til 20 mio. euro eller 4 % af virksomhedens samlede globale koncernomsætning, hvis ikke I efterlever persondataforordningens krav. Derudover risikerer I at lide datatab, blive anmeldt for databrud og negativ PR-omtale i den forbindelse, som kan føre til svigtende kundetillid.

Vi står klar til at hjælpe, så I kan komme i mål med at overholde de nye regler.

Forbered jer i tide
Vi anbefaler, at I allerede nu sikrer jer, at I som minimum overholder den nuværende persondatalov samt får afdækket de områder, hvor I kan være eksponeret i forhold til de kommende ændringer og den nye nationale lovgivning. Vores specialister står klar til at hjælpe jer på vej.

Sammen med dygtige samarbejdspartnere hjælper vi dig med at få et overblik over forordningens konsekvenser for din virksomhed. Vi hjælper jer med at klassificere og kortlægge virksomhedens persondata, således at indsatsen kan prioriteres mod de områder, der giver de største udfordringer. Vi sikrer det fornødne overblik over jeres data og afdækning af jeres risici. Vi hjælper med at prioritere de enkelte indsatsområder og kommer med konkrete handlingsplaner og forslag til, hvordan I sikrer compliance med persondataforordningen. TVC tilbyder endvidere hjælp til implementering af handlingstiltag, som sikrer compliance og samtidig kan være med til at effektivisere processer og dataflow.

Som virksomhed må man ikke undervurdere medarbejdernes rolle i overholdelse af de nye regler. Vi tilbyder derfor at stå for den interne undervisning, således at alle medarbejdere er klædt på til at håndtere de nye arbejdsgange vedrørende persondata. Internt kendskab til de nye regler er med til at sikre tryghed hos ledelse og medarbejdere.

Vi hjælper jer med:

  • Risikoanalyse
  • Handlingsplan
  • Databehandleraftale
  • Beredskabsplan ved eksempelvis sikkerhedsbrud
  • Compliance manual
  • Undervisning 
  • Workshops

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe jer.