Bogudgivelse: ” Konkurrenceretlige emner 1/2020 – Licensnægtelse som misbrug af dominerende stilling”

20. august 2020

”Licensnægtelse som misbrug af dominerende stilling” er udgivet som en del af bogen ”Konkurrenceretlige emner 1/2020” i begyndelsen af 2020. Bogen indeholder to af de af de bedste juridiske kandidatafhandlinger indleveret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet i 2019.

De to afhandlinger indeholdt i bogen er udvalgt af Christian Bergqvist – lektor på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet – og Peter Stig Jakobsen, partner, Bech-Bruun. Afhandlingen "Licensnægtelse som misbrug af dominerende stilling" er skrevet af advokatfuldmægtige Jens Bøgelund Elbinger Kjærgaard og Phillip Ballieu Martens. Førstnævnte er ansat hos TVC Advokatfirma.

I ”Licensnægtelse som misbrug af dominerende stilling” søger forfatterne at identificere de kriterier og hensyn, som efter Fællesskabsdomstolene tillægges afgørende betydning, ved vurderingen af om en dominerende virksomheds licensnægtelse udgør et misbrug af dominerende stilling efter art. 102 TEUF.

ISBN nummer 978-87-971299-2-0. 

Har du brug for hjælp?

TVC Advokatfirma har stor og mangeårig erfaring med skatte-, afgifts- og straffeprocessuelle spørgsmål og fører en lang række sager herom. Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af din sag.