Vores historie

Siden etableringen i 1988 er TVC Advokatfirma vokset fra at være et skatteretskontor med én advokat og én sekretær til i dag at beskæftige mere end 70 medarbejdere med rådgivning inden for alle juridiske specialer.

Fra starten i 1988 var visionen at yde rådgivning til rådgivere, nærmere bestemt at rådgive revisorer om skatteret.

Fokus var på høj faglighed og etisk ansvarlighed kombineret med et veldefineret forretningskoncept, hvor den enkelte jurist specialiserede sig eksklusivt inden for ét speciale, så det altid var en kompetent sparringspartner, der hjalp med den konkrete udfordring.

Dette koncept dannede grobund for kraftig vækst, flere ansatte og nye kontorer rundt om i landet. Helt fra start har det været vigtigt for os at vokse gennem organisk vækst frem for gennem fusioner med andre kontorer. Vi har altid haft et stærkt fokus på at værne om og udvikle de stærke værdier, som TVC Advokatfirma bygger på.

Således er stærk specialisering og etisk ansvarlighed fortsat helt centralt i vores forretning. Vi har været igennem en udvikling, så i dag dækker vores rådgivning alle de juridiske muligheder og udfordringer, som en virksomhed og privatpersoner kan møde. Vores egen virksomhedsstruktur er desuden overgået til en bred, dynamisk partnergruppe.

I 2016 ændrede vi navn til TVC Advokatfirma og markerede dermed overgangen fra det historiske udgangspunkt i skatteret til i dag at rådgive privatpersoner og virksomheder inden for alle juridiske fagområder. 

Med kontorer i Aarhus og København samt i Roskilde beskæftiger vi i dag mere end 70 medarbejdere, heraf er omkring 30 jurister.