Vores historie

TVC Advokatfirma er etableret tilbage i 1988 og beskæftiger i dag mere end 80 medarbejdere med rådgivning og førelse af sager inden for række udvalgte specialer.

Fra starten i 1988 var visionen at yde rådgivning til rådgivere, nærmere bestemt at rådgive revisorer om skatteret.

Fokus var på høj faglighed og etisk ansvarlighed kombineret med et veldefineret forretningskoncept, hvor den enkelte jurist specialiserede sig eksklusivt inden for ét speciale, så det altid var en kompetent sparringspartner, der hjalp med den konkrete juridiske udfordring.

Stærk specialisering og etisk ansvarlighed er fortsat helt centralt i vores forretning.

Vores egen virksomhedsstruktur er desuden overgået til en bred partnergruppe med fortsat fokus på specialisering hos den enkelte partner.

Med kontorer i Aarhus og København, Roskilde samt i Odense beskæftiger vi, som anført ovenfor, i dag mere end 90 medarbejdere, heraf er lidt over 40 advokater og advokatfuldmægtige.