Legal Notice

Vi er oprettet i henhold til dansk lovgivning.

TVC Advokatfirma P/S er et partnerselskab stiftet i henhold til dansk lovgivning og registreret med CVR-nr. 34 22 70 04.

Partnerselskabet er organiseret således, at TVC Advokatanpartsselskab, CVR-nr. 34 08 18 75, er fuldt ansvarlig deltager i partnerselskabet, mens en række personer er aktionærer og dermed begrænset ansvarlige deltagere.

TVC Advokatfirma Roskilde P/S er et selvstændigt partnerselskab, der er registreret med CVR-nr. 34 62 11 01. Partnerselskabet er organiseret således, at TVC Roskilde Advokatanpartsselskab, CVR-nr. 34 09 10 72, er fuldt ansvarlig deltager i partnerselskabet, mens en række personer er aktionærer og dermed begrænset ansvarlige deltagere.

TVC Advokatfirma P/S og TVC Advokatfirma Roskilde P/S er medlemmer af brancheforeningen Danske Advokater. Vores advokater er alle beskikket af Justitsministeriet, del af Advokatsamfundet og underlagt Advokatsamfundets advokatetiske regler og tilsyn. Advokatsamfundets advokatetiske regler findes på www.advokatsamfundet.dk.