Disclaimer

Formålet med dette websted er udelukkende at give forretningsmæssige og generelle oplysninger, herunder om TVC Advokatfirmas vision og struktur.

Materialet, som findes på webstedet, udgør hverken juridisk eller anden professionel rådgivning. Dette gælder ligeledes artikler, undervisningsmateriale m.v. Afgivelsen af oplysninger skaber ikke et advokat-/klientforhold til TVC Advokatfirma.

Dele af dette websted indeholder links til eksterne websteder, og enkelte eksterne websteder kan indeholde links til dette websted. TVC Advokatfirma er ikke ansvarlig for indholdet af eventuelle eksterne websteder. Etablering af link til dette websted kræver forudgående skriftlig tilladelse fra TVC Advokatfirma.

Al materiale på dette websted er beskyttet af ophavsretslovgivningen. Gengivelse, distribution, overførsel, visning, offentliggørelse eller udsendelse af det materiale, der er gengivet på dette websted, kan kun ske inden for de i lovgivningen fastsatte rammer eller efter forudgående skriftlig aftale med TVC Advokatfirma.

Eventuelle kommentarer bedes sendt til tvc@tvc.dk.