TVC Advokatfirma ønsker glædelig jul og godt nytår

Advokatfirmaet har haft et begivenhedsrigt 2019, som blandt andet har budt på en ny bestyrelse i firmaet, ansættelse af en lang række nye jurister samt medlemskab af det internationale netværk, Ally Law.

23. december 2019

Året startede ud med udpegning af en ny bestyrelse, hvor Torben Bagge indtrådte som bestyrelsesformand, og partnerne Jørgen Lykkegård og Henrik Rahbek blev optaget som nye medlemmer. Herudover består bestyrelsen fortsat af Lars Henriksen og managing partner Leo Jantzen.

Den nye bestyrelse besluttede at foretage en organisatorisk sammenlægning af advokatfirmaets afdelinger for henholdsvis skatteproces og skatterådgivning med Torben Bagge som leder af den samlede skatteafdeling. Bestyrelsen udtrykte i den forbindelse ønske om at få udviklet forretningsområdet skatterådgivning.

Efter denne strategiske omlægning har advokatfirmaet oplevet en markant vækst, hvor vi har kunne byde ni nye jurister velkommen i skatteafdelingen, herunder en række fra de største advokatfirmaer. I dag består skatteafdelingen således af 25 specialiserede jurister. Der er endvidere indgået aftale med to yderligere jurister, der tiltræder i starten af det kommende år, således at skatteafdelingen primo 2020 kommer til at bestå af 27 specialiserede jurister, hvilket formentlig gør, at advokatfirmaet har den største skatteafdeling i advokatbranchen, når der ses bort fra Kammeradvokaten. Advokatfirmaet har således i løbet af året fået tilført meget betydelig faglig knowhow, hvorfor vi nu har alle nødvendige forudsætninger for at kunne tilbyde højt specialiseret bistand inden for alle skatte- og afgiftsmæssige områder – både inden for proces og rådgivning. Det er således lykkedes i løbet af 2019 at realisere målsætningen om at etablere en meget betydelig forretning vedrørende skatterådgivning, hvilket advokatfirmaet ikke tidligere har haft.

I første kvartal af 2019 blev advokatfirmaet også optaget som fuldgyldigt medlem i det store internationale netværk, Ally Law. Medlemskabet af Ally Law betyder, at vi har mulighed for at yde vores kunder juridisk bistand i langt de fleste af verdens centrale forretningscentre i samarbejde med lokale Ally Law medlemmer. Ally Law, der i 2019 blev kåret som et ’Band 1’ netværk, omfatter i alt mere end 40 jurisdiktioner og omkring 3.000 advokater rundt om i verden.

Endelig har advokatfirmaet i 2019 fået styrket den bredere erhvervsret, herunder en markant styrkelse af fagområdet entrepriseret, idet partner Timm Braun i august måned valgte at skifte fra Bech-Bruun til TVC Advokatfirma. Timm har gennem mange år haft speciale i entrepriseretlige tvistesager og professionsansvarssager for og imod ingeniører, arkitekter og øvrige rådgivere inden for byggeri.

Som følge af den betydelige vækst i skatteafdelingen samt generel meget positiv vækst i advokatfirmaet, har vi været nødsaget til at udvide vores lokaler i både Aarhus og København. Dette så vi er klar til at fortsætte væksten i 2020, hvor vi allerede har indgået aftale med en række nye jurister, der starter i advokatfirmaet, når de er fri af tidligere forhold.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, TVC Advokatfirma