Bestyrelsesformand Torben Bagge opsummerer TVC Advokatfirmas begivenhedsrige 2019 samt forventninger til det kommende år

AdvokatWatch, som udgives af JP/Politikens Hus, har bedt Torben Bagge om at gøre status på årets gang i TVC Advokatfirma samt advokatbranchen generelt.

30. december 2019

Hvad var den vigtigste milepæl for jeres advokatfirma i 2019, og hvordan nåede I den?

Advokatfirmaet har generelt haft et begivenhedsrigt 2019, som blandt andet har budt på en ny bestyrelse i firmaet. Torben Bagge udtaler i den forbindelse, at året ”startede ud med udpegning af en ny bestyrelse, hvor jeg indtrådte som bestyrelsesformand, og partnerne Jørgen Lykkegård og Henrik Rahbek blev optaget som nye medlemmer. Herudover består bestyrelsen fortsat af Lars Henriksen og managing partner Leo Jantzen. Den nye bestyrelse besluttede at foretage en organisatorisk sammenlægning af Advokatfirmaets afdelinger for henholdsvis skatteproces og skatterådgivning med mig selv som leder af den samlede skatteafdeling. Bestyrelsen udtrykte i den forbindelse ønske om at få udviklet forretningsområdet skatterådgivning”.

Efter den strategiske omlægning har TVC Advokatfirma oplevet markant vækst, hvor vi har kunne byde ni nye jurister velkommen i skatteafdelingen, og skatteafdelingen består i dag således af 25 jurister, som er højt specialiserede. Væksten fortsætter desuden, og der er indgået aftale med to yderligere jurister, som tiltræder i starten af 2020. "Vi har således i løbet af året fået tilført meget betydelig faglig knowhow, hvorfor vi nu har alle nødvendige forudsætninger for at kunne tilbyde højt specialiseret bistand inden for alle skatte- og afgiftsmæssige områder – og både inden for proces og rådgivning. Det er således lykkedes i løbet af 2019 at realisere målsætningen om at etablere en meget betydelig forretning vedrørende skatterådgivning, hvilket advokatfirmaet ikke tidligere har haft”, siger Torben Bagge.

TVC Advokatfirma blev i første kvartal af 2019 desuden optaget som fuldgyldigt medlem i det store internationale netværk, Ally Law: ”Medlemskabet af Ally Law betyder, at vi har mulighed for at yde vores kunder juridisk bistand i langt de fleste af verdens centrale forretningscentre i samarbejde med lokale Ally Law medlemmer”.

Væksten i Advokatfirmaet har også krævet udvidelse af lokalerne i både Århus og København: ”Som følge af den betydelige vækst i skatteafdelingen samt generel meget positiv vækst i advokatfirmaet, herunder en markant styrkelse af fagområdet entrepriseret, har vi været nødsaget til at udvide vores lokaler i både Århus og København. Dette også så vi er klar til at fortsætte væksten i 2020, hvor vi allerede har indgået aftale med en række nye jurister, der starter i TVC, når de er fri af tidligere forhold."

Hvad var den vigtigste begivenhed for advokatbranchen i 2019?

Ifølge Torben Bagge, har den varslede lovgivning om indberetning på skatteområdet været særdeles betydningsfuld for advokatbranchen i 2019: ”Jo mindre tillid man har, jo mere behov har man for at regulere. Jeg synes, det er et trist signal, vores nye skatteminister sendte advokatstanden her i efteråret. Lovforslaget kommer næppe til at ændre den måde, vi selv rådgiver på, men det kan give usikkerhed hos klienterne, hvor nogle måske vil miste tilliden til, om der er tavshedspligt eller ej. Det er efter min opfattelse meget uheldigt, da det netop er kendetegnet for advokaten, at denne er uafhængig og pålagt tavshedspligt. Det må betragtes som endnu en forringelse af retssikkerheden på skatterådet, som efter min mening allerede er stærkt udfordret."

Hvad bliver den vigtigste begivenhed for advokatbranchen i 2020?

I 2020 bliver det, ifølge Torben Bagge, vigtigt at finde modellen for at sikre balance mellem arbejdsliv og karriere. ”Baseret på vores egen organisation og den række af henvendelser, som vi har fået fra eksterne med ønske om at blive en del af TVC Advokatfirma, så er det min fornemmelse, at dette kommer i centrum i 2020”.

Torben ser desuden et behov for at gentænke vederlagsmodeller, så der er større fleksibilitet i forhold til arbejdstimer og forhold: "Der er i branchen behov for at tænke nyt i forhold til vederlagsmodeller for både ansatte og partnere, som sikrer, at de, der vil arbejde meget, bliver belønnet for dette, og at der omvendt også er mulighed for med god samvittighed at prioritere anderledes uden, at kollegaerne ser skævt til én. Det tror jeg kommer til at betyde noget for branchen i 2020. I vores eget firma har vi allerede indført sådanne modeller, hvilket jeg tror er en af årsagerne til, at vi oplever et meget betydeligt antal henvendelser fra jurister der ønsker at blive en del af TVC”.

Indholdet fra artiklen er gengivet efter aftale med AdvokatWatch. Klik her for at læse hele artiklen.