Værdier

Værdierne afspejler TVC Advokatfirmas styrkepositioner og understøtter vores vision om at være Danmarks mest værdsatte advokatfirma.

Værdierne repræsenterer vores selvforståelse og gælder både i forhold til eksterne relationer og vores interne samarbejdskultur.

De grundlæggende værdier i TVC Advokatfirma er:

Tilgængelighed

Alle advokatfirmaer hylder tilgængelighed. Hos TVC Advokatfirma udmærker dette sig ved, at vi længe har haft en kultur, hvor den nære relation til vores kunder er en naturlig del af hverdagen, og at kunden føler sig i trygge hænder i kontakten med kendte ansigter.

På samme måde er det afgørende for vores interne kultur at stå til rådighed og være lyttende overfor hinanden. Vi forstår, at trivsel og fortsat udvikling forudsætter nærvær, åbenhed og klar kommunikation.

Stærk specialisering

Alle advokatfirmaer har høj faglighed og specialisering. Hos TVC Advokatfirma udmærker dette sig ved, at vi har et kodeks, der sikrer, at den enkelte advokat udelukkende arbejder inden for sit specialefelt og holder sig opdateret med specifik fagviden.

Det betyder også, at nye kolleger bliver oplært inden for ét speciale, og vi sætter alt ind på at beholde vores specialister gennem hele deres karriereforløb.

Ansvarlighed

Alle advokatfirmaer har høje etiske standarder. Hos TVC Advokatfirma udmærker dette sig ved, at vi har en lang historie og erfaring inden for sager, hvor en helt særlig grad af opmærksomhed på en sags etiske aspekter og mulige faldgruber er en del af firmaets DNA.

For vores interne kultur betyder dette også, at vi har et stort fokus på at tage ansvar for den enkelte medarbejders trivsel.

Fleksibilitet og samarbejdskultur

Alle advokatfirmaer lægger vægt på samarbejdskultur. Hos TVC Advokatfirma betyder det, at vi har en uformel og lydhør omgangsform, som gennemstrømmer vores kultur og mærkes i graden af loyalitet hos kunder såvel som medarbejdere.

Vi forstår de forskellige aspekter af en forretning og ved, at vi skal tilbyde reelle løsninger på reelle behov for at sikre vores kunder bedst muligt. Vores ydelser svarer derfor til kundens virkelighed og behov, og samarbejdet bliver altid afstemt i forhold til den enkelte udfordring. 

Faglig generøsitet

Alle advokatfirmaer deler deres viden. Hos TVC Advokatfirma forstår, at viden først kommer til sin ret i det øjeblik, den bliver sat i spil – for vores kunder, interessenter, kolleger og for kommende jurister arbejder vi målrettet med at designe forskellige formater, som sikrer, at vores viden er tilgængelig for vores interessenter – igennem nyhedsbreve, publikationer, undervisning og kurser.