Ansættelsesvilkår og personalegoder

Få indblik i en række af de ansættelses- og personalevilkår man opnår som ansat i TVC Advokatfirma.

Ferie

Alle medarbejdere har ret til fem firma-fridage med løn ud over den ferie, ferieloven fastsætter.

Undervisning

Vi sætter vores dybe faglighed i spil gennem undervisning og kursusaktiviteter, f.eks. universitetsforelæsninger, efteruddannelse af revisorer samt specialkurser for ERFA-grupper.

Flere af vores jurister underviser fast som eksterne lektorer ved landets universiteter og handelshøjskoler.

Medarbejderudviklingssamtaler

Vi holder årlige medarbejderudviklingssamtaler med fokus på individuelle karriereplaner.

Her er desuden et udsnit af personalegoderne i TVC Advokatfirma:

  • Frokostordning
  • Frugtordning
  • Sundhedsforsikring
  • Barselsordning
  • Juridisk assistance
  • Pensionsordning
  • Telefon
  • Morgenmadsordning
  • Influenzavaccine
  • Firmafester og fredagsbar