Ledelsesrepræsentation

Før, under og efter en virksomhedsoverdragelse er det vigtigt, at ledelsesgruppens interesser bliver forvaltet optimalt overfor alle involverede aktører.

 

I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse vil der som regel være en række eksterne aktører involveret, hvis roller og interesser kan variere afhængig af karakteren af den konkrete overdragelse. 

I TVC Advokatfirma har vi mange års erfaring med repræsentation af alle slags ledelsesgrupper på begge sider af overdragelsen. Vi sikrer, at ledelsesgruppens interesser bliver forvaltet optimalt overfor begge parter i forbindelse med overdragelsen for bl.a. at sikre kontinuiteten i virksomheden.

Vi forbereder og deltager i:

  • Management buy out / buy in
  • Virksomhedsspaltninger
  • Fusioner