Ledelsesaflønning og incitamentsprogrammer

Som kapitalejer og sælger af en virksomhed er det afgørende succeskriterie normalt en forøgelse af virksomhedens markedsværdi, hvilket særligt virksomhedens ledende medarbejderes beslutninger har stor indflydelse på.

Der kan opstå udfordringer i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse – særligt sent i processen, hvor ledelsen kan have incitament til fremadrettet at tjene købers interesser i stedet for sælgers.

Udfordringen kan imødekommes ved at sammensætte de rette aflønningsstrategier og incitamentsprogrammer i virksomheden forud for igangsætningen af en salgsproces. Ved eksempelvis en aktiebaseret aflønning af ledelsen, kan en kommende sælger sikre de ledende medarbejderes interesse i at opnå den højeste pris for virksomheden til sælger - og dermed tjene sælgers interesser helt frem til closing. Vi har stor erfaring med at udarbejde incitamentsprogrammer og aflønningsstrategier.

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Warrants
  • Aktieoptioner
  • Bonusaftaler
  • Lønpolitiker
  • Incitamentsprogrammer