Gennemførelse og opfølgning

Op til og efter ”closing” (= endelig overdragelse) i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse er der behov for en effektiv og fleksibel rådgiver, der følger overdragelsen helt til dørs.

Der er ofte en lang række forpligtelser, som parterne hver især skal opfylde i forbindelse med gennemførelse af en virksomhedsoverdragelse. Her er den rette rådgiver særligt vigtig som tovholder. 

Vi kender til vigtigheden af kvalificeret rådgivning både i perioden op til closing, hvor der er behov for den rette rådgivning, og i tiden efter closing, hvor den solgte virksomhed skal integreres i købers organisation.

Vi hjælper bl.a. i forbindelse med:

  • Closing-mødet
  • Gennemførsel af pre-closing
  • Udarbejdelse af erklæringer og udkast til garantier
  • Udarbejdelse af legal opinions
  • Ændringer i ledelsen
  • Udarbejdelse af integrationsplan
  • Opfølgning og rapportering