Finansiering

Finansieringen af et virksomhedskøb kan ske med både købers egne midler og ved anvendelse af fremmedkapital. Der er fordele og ulemper ved begge, og sammensætningen kan være kompliceret at gennemskue uden den nødvendige rådgivning.

Vi tilbyder en kvalificeret, relevant og effektiv rådgivning gennem hele processen, så at vi sikrer, at virksomhedskøbet sker med den optimale finansiering.

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Egenfinansiering
  • Fremmedfinansiering
  • Lånetyper
  • Sikkerhedsstillelse
  • Risikoafdækning
  • Garantier
  • Kautioner
  • ”Earn out”- aftaler
  • Købesummens regulering
  • Finansieringsdokumentation (låneaftaler mv.)