Varetægtsfængsling

Varetægtsfængsling er et middel som politiet ofte griber til i mere alvorlige straffesager. Formålet med varetægtsfængsling er som regel at sikre politiets efterforskning eller at forhindre yderligere kriminalitet.

Fængslingen sker som regel pludseligt og uden varsel for den sigtede og de pårørende. Politiet anvender meget ofte muligheden for varetægtsfængsling, og det er derfor vigtigt at sikre en grundig prøvelse af fængslingen ved domstolene.

Hvis politiet anholder en person og ønsker at varetægtsfængsle, skal personen fremstilles for en dommer indenfor 24 timer fra anholdelsestidspunktet. For at sikre bedst mulig rådgivning og forsvar er det vigtigt, at vi orienteres om anholdelsen så hurtigt som muligt.

På grund af den korte frist har vi en advokat ansat, som altid står til rådighed for grundlovsforhør med meget kort varsel. Vi sikrer, at alle aspekter af sagen belyses inden grundlovsforhøret, og at både den sigtede og eventuelt også de pårørende er bedst muligt orienteret om forløbet.

En fremstilling i grundlovsforhør og eventuel efterfølgende varetægtsfængsling virker voldsomt og giver anledning til mange spørgsmål og stor usikkerhed. Vi har stor erfaring med at rådgive personer, som er varetægtsfængslet.

Forsvareren er ofte den eneste som en varetægtsfængslet person har adgang til ukontrolleret kontakt med. Derfor vægter vi højt, at advokaten altid kan kontaktes af den sigtede, og at der afholdes møder i arresten så ofte som det er nødvendigt af hensyn til sagen og den sigtede.

Den fængslede og de pårørende har en række rettigheder bl.a. muligheden for besøg. Vi sikrer altid, at den sigtedes og de pårørendes rettigheder respekteres.