Sagsomkostninger i straffesager

Hvis man bliver frifundet betaler Statskassen udgifterne som er forbundet med sagen. Bliver man helt eller delvist dømt skal man påregne også at blive dømt til at betale sagsomkostningerne helt eller delvist.

Statskassen betaler altid i første omgang udgifterne til forsvarerbistand i en straffesag. Honoraret fastsættes efter faste takster fastsat af domstolene. Det koster derfor det samme uanset om man benytter sig af den beneficerede forsvarer som Retten udpeger, eller om man selv vælger sin forsvarer.

Hvis man bliver frifundet betaler Statskassen altid sagsomkostningerne. Hvis man bliver dømt i fuldt omfang skal man påregne, at man også bliver dømt til at betale udgifterne til egen forsvarer. Disse opkræves efter sagens afslutning af politiet. Hvis man bliver fundet delvist skyldig afgør retten i hvilket omgang sagsomkostningerne skal dækkes af den dømte og af Statskassen.

De vejledende takster for fastsættelse af honorar til forsvareren kan altid findes på domstolenes hjemmeside. Vi oplyser altid nærmere omkring sagsomkostningerne baseret på den konkrete sag.