Pårørende

Det er ofte en meget frustrerende oplevelse at være pårørende til en person, som er sigtet eller tiltalt i en straffesag. Det gør sig særligt gældende, hvis den sigtede er varetægtsfængslet.

I straffesager ser vi det som en vigtig opgave at vejlede og rådgive de pårørende. Dette sker naturligvis altid med respekt for den tavshedspligt advokatfirmaet har i forhold til både klienten og i forhold til politiets efterforskning.

Vi står altid, efter aftale med den sigtede, til rådighed i forhold til at rådgive de pårørende om sagens forløb og besvare generelle spørgsmål omkring de pårørendes og den sigtedes rettigheder. Særligt hvis den sigtede er varetægtsfængslet kan vi hjælpe med at arrangere besøg i arresten og orientere de pårørende omkring den fængsledes situation.

Vi rådgiver også omkring mulighederne for at søge brev- og besøgskontrollen ophævet.