Økonomisk strafferet

Økonomiske straffesager kræver stor specialviden og store ressourcer. Det er helt afgørende at få lagt den rette strategi så tidligt som muligt i sagsforløbet. Sagerne kræver ofte, at der indenfor kort tid kan afsættes ressourcer, som kan matche politiet, SKAT og politiets særlige afdeling for økonomisk og international kriminalitet (SØIK).

Økonomiske straffesager omfatter blandt andet skattesvig, momssvig, afgiftssvig samt forskellige andre straffelovsovertrædelser som eksempelvis bedrageri og skyldnersvig. Derudover hører sager vedrørende kursmanipulation og insiderhandel også under advokatfirmaets afdeling for økonomisk kriminalitet.

Vi har en række advokater, der er særligt specialiseret i økonomisk kriminalitet. Området kræver stor viden om bl.a. skatteret, selskabsret, børsret og lignende retsområder. Vi har fungeret som forsvarer i nogle af de seneste års største retssager vedrørende økonomisk kriminalitet. Dette gælder blandt andet retsopgøret i forbindelse med finanskrisen, hvor TVC Advokatfirma har været forsvarer i sager vedrørende ejendomsspekulanter og sager mod bankerne.

På det skatte- og afgiftsretlige område kan strafferetsadvokaterne som en yderligere ressource trække på viden og erfaring fra vores afdeling for civile skattesager. Læs mere om økonomiske straffesager.