Det frie forsvarervalg

Du vælger selv din forsvarer. Som sigtet eller tiltalt i en straffesag er det afgørende at have en tillidsfuld forsvarer, som er tilgængelig, og som kan løse opgaven på et højt fagligt niveau.

Når man er sigtet eller tiltalt i en straffesag vælger man selv sin forsvarer. Det vægtes meget højt i både retsplejeloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, at der er adgang til frit forsvarervalg. Den sigtede eller tiltalte er ligeledes altid berettiget til at skifte forsvarer.

TVC Advokatfirma ordner alt det praktiske i forbindelse med et forsvarerskifte. Vi sørger for at underrette den tidligere forsvarer, Retten og Politiet. Vi sørger desuden for at modtage alle dokumenter i sagen indenfor ganske få dage. Hurtigst muligt afholder vi et møde med klienten, hvor vi fastlægger strategien i sagen.

Som klient kan du altid komme i kontakt med advokaten, alle sager forberedes grundigt, myndighedernes efterforskning og sagsbehandling bliver kontrolleret og fulgt nøje og også efter, at dommen er afsagt har du adgang til rådgivning.