Afsoning og prøveløsladelse

Kriminalforsorgen står for at afvikle afsoningen af fængselsstraffe og betingende domme. Der findes et meget kompliceret sæt regler som giver den dømte en række muligheder for at få et bedre afsoningsforløb. Men det kræver ofte viden og rådgivning fra en advokat at sikre det bedst mulige afsoningsforløb.

Et afsoningsforløb medfører altid en række spørgsmål om mulighederne for udgang, afsoningssted, kontakt til pårørende og prøveløsladelse. Vi rådgiver om alle aspekter og kan i den forbindelse ofte hjælpe til at opnå et bedre afsoningsforløb og ofte også en tidligere løsladelse.

Som udgangspunkt opnås prøveløsladelse efter afsoning af 2/3 af den idømte straf. Der er dog i visse tilfælde mulighed for løsladelse allerede efter, at halvdelen af straffen er afsonet. Derudover er der mulighed for, at den sidste del af et afsoningsforløb kan foregå i én af Kriminalforsorgens pensioner eller med fodlænke. Vi sikrer den bedste rådgivning om disse muligheder.

I enkelte sager nægter Kriminalforsorgen løsladelse på prøve. Vi har med stor succes ført en række principielle sager vedrørende prøveløsladelse af langtidsafsonere.