Sponsor- og rettighedsaftaler

Det er særdeles vigtigt som både sportsudøver, klub og sponsor at kende sine rettigheder, da mange ønsker at få del i opmærksomheden, uden at have rettighederne dertil.

En stor del af sportens indtægtsgrundlag stammer fra den enorme mediebevågenhed, som mange sportsgrene nyder godt af. Denne tiltrækningskraft har selvsagt stor kommerciel værdi.

Som professionel sportsudøver såvel som klub kan man blive udsat for at andre uden  tilladelse udnytter dit navn, billede eller brand i kommerciel øjemed.

I forbindelse med større sportslige arrangementer, kan virksomheder eksempelvis finde på at benytte sig af såkaldt ambush marketing. Det betyder, at virksomheden forsøger at forbinde sine produkter med arrangementet, uden at være sponsor heraf.

Hos TVC Advokatfirma har vi fokus på at sikre at udøvere, sponsorer og klubber får bedst og mest mulig eksponering. I den forbindelse er vi specialiserede i at sammensætte juridiske løsninger, så andre ikke løber med opmærksomheden og indtjeningen.

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Ophavsrettigheder
  • Varemærkerettigheder
  • TV- og medierettigheder
  • Sponsoraftaler
  • Markedsret
  • Arrangementsrettigheder