Skattemæssige forhold for sportsudøvere og sportsklubber

Både som sportsudøver og som sportsklub har man naturligvis fuld fokus på at opnå de bedst mulige sportslige resultater. Mange sportsudøvere og sportsklubber har derimod ikke ret stor fokus på skattemæssige forhold, hvilket kan få store økonomiske konsekvenser for de involverede.

Modtager du som sportsudøver løn fra en klub, skal du selvsagt betale skat heraf. Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige skatteregler for forskellige typer af personalegoder – eksempelvis hvis klubben stiller en fri bil og/eller en fri bolig til rådighed. Mange sportsudøvere modtager skattefri kørselsgodtgørelse fra klubben. Det er vigtigt at være opmærksom på, at skattefri kørselsgodtgørelse forudsætter, at en række betingelser er opfyldt.

Der har i de senere år verseret en række sager, hvor SKAT har indtaget den holdning, at betingelserne for skattefrihed ikke har været opfyldt. Dette har haft alvorlige konsekvenser for de involverede i form af bødestraf og skattekrav.

Det er desuden meget vigtigt at være opmærksom på de særlige skattemæssige regler, der gælder i forbindelse med henholdsvis tilflytning og fraflytning fra Danmark. Dette gælder eksempelvis reglerne for skattepligtsophør/-indtræden, reglerne for beskatning af sign-on fees og reglerne for sportsudøveres anvendelse af bruttoskatteordningen (også kaldet forskerordningen).

Vi har stor erfaring med rådgivning af sportsklubber i forbindelse med alle relevante skatte- og afgiftsmæssige forhold.

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Beskatning ved til- og fraflytning til/fra Danmark
  • Bruttoskatteordningen
  • Beskatning af personalegoder
  • Skatteforhold ved investeringer
  • Skatteforhold ved indgåelse af kontrakter
  • Skattemæssige afskrivninger
  • Skattemæssige fradrag
  • Skatteplanlægning