Selskabsmæssige forhold for klubber og foreninger

I takt med en øget professionalisering af sportsverdenen, drives flere og flere sportsklubber i selskabsform.

Når man vælger at drive en sportsklub i selskabsform, underligges driften og ejerskabet samtidig de selskabsretlige regler. Kendskab til selskabsrettens begrænsninger og muligheder er derfor afgørende for ejere, klubber og foreninger, da det sætter spillereglerne udenfor banen. Samtidig er flere større klubber underlagt de gældende regler for børsnoterede selskaber.

Det er bestemt ikke usædvanligt, at klubberne står med akutte kapitalbehov ved eksempelvis nedrykning til lavere rækker, glippede kvalifikation til europæiske turneringer eller udeblevne transferindtægter. Der er således mange grunde til, at der kan opstå et behov for at få tilført kapital, og kapitaltilførsler kan struktureres på flere forskellige måder.

TVC Advokatfirma består af særdeles erfarne advokater på området for selskabs- og foreningsret, og vi kan derfor tilbyde kvalificeret rådgivning, til både klubejere, klubber og foreninger.

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Kapitalforhøjelser
  • Lånefinansiering
  • Børsnoteringer af klubber
  • Offentlig finansiering af sport
  • Selskabs- og foreningsstrukturer
  • Selskabsstiftelse- og ophør
  • Køb og salg af sportsklubber
  • Foreningsret i sportsklubber
  • Eksklusion af foreningsmedlemmer