Ophævelse af kontrakter

Et klubskifte er ikke altid forbundet med succes og i sportens verden er to år i den forkerte klub uholdbart.

I sportens verden er udgangspunktet, at en kontrakt er uopsigelig inden for kontraktperioden. Derfor kan det være uoverskueligt, hvis du som professionel sportsudøver befinder dig i et uholdbart kontraktforhold. 

Med vores dybdegående kendskab til sportens regelsæt og internationale retspraksis ved vi, hvor økonomisk og sportsligt fatale, forkerte beslutninger kan være for dig som professionel sportsudøver. Ophæves kontrakten på ukorrekt grundlag kan konsekvensen blive sportslig udelukkelse og kompensationskrav i millionklassen. 

Vi kender problemstillingerne i et uholdbart kontraktforhold nøje, og vi kan derfor rådgive dig om, hvornår du er berettiget til at ophæve din kontrakt uden at havne i sportslige eller økonomiske sanktioner, eller eventuelt en gensidig ophævelse af kontrakten.

Repræsenterer du klubbens sportslige ledelse, kan vi også hjælpe dig. Ophæves kontrakten på ukorrekt grundlag kan konsekvensen blive transferforbud og kompensationskrav i millionklassen. 

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Ophævelse af kontrakt for både spiller og klub
  • Indgåelse af gensidigt forlig
  • Internationale regelsæt og retspraksis
  • Beregning af kompensation ved uberettiget ophævelse