Matchfixing

Som professionel sportsudøver er det umuligt at overskue de komplicerede regelsæt og retspraksis for matchfixing samt at bringe den nødvendige juridiske ekspertise i spil.

I løbet af de seneste år har eksperter kritiseret matchfixingorganernes behandling af sager om matchfixing, herunder organernes sikring af den anklagedes retssikkerhed og manglende kvalitet af de fældende beviser.

I TVC Advokatfirma står vi klar til at hjælpe dig. Med vores dybdegående viden om matchfixingreglerne og dansk og international retspraksis på området, kan vi rådgive dig med den faglighed og seriøsitet, som du med rette kan forlange.

Vi kender problemstillingerne nøje og ved, at udfaldet af matchfixinganklagen afhænger af den rette juridiske håndtering af skyldspørgsmålet og de indviklede bevisregler. Vi kender den danske og internationale retspraksis på området og er opmærksomme på forskellen på uetisk adfærd og matchfixing.

Vi undersøger, om sagen skal droppes på grund af manglende bevis. Rejses sagen, sørger vi for, at sagen behandles med den nødvendige juridiske kompetence, og at du får en fair og ligebehandling. Øget bevågenhed skal ikke betyde domsfældelse på tynde beviser.

Vi tilbyder en indledende vurdering af din sag samt rådgivning om bl.a.:

  • Nationale- og internationale matchfixingregler
  • Reglerne om matchfixing og uetisk adfærd
  • National- og international retspraksis
  • Førelse af sager i nationale- og internationale matchfixingorganer