Investeringer for sportsudøvere og klubber

Sportsudøvere med en høj indtjening og større klubber vælger ofte at investere i forskellige aktiver og virksomheder.

Som sportsudøver og klub er man ofte ikke på hjemmebane ved større investeringer. Derfor er det afgørende, at man får afdækket de risici og mulige afkast, der er forbundet med investeringen. Vi har assisteret en del professionelle sportsudøvere i forbindelse med deres investeringer.

TVC Advokatfirma har særdeles stor erfaring i forhandling og strukturering af investeringer i fast ejendom, vedvarende energi og virksomheder. I den forbindelse afdækker vi i samarbejde med klienten alle de relevante investeringsforudsætninger for at sikre investeringsafkastet bedst muligt. Vi hjælper også, når investeringen er gået galt.

Vi rådgiver bl.a. om: 

  • Gennemgang, forhandling og udarbejdelse af investerings- og overdragelsesaftaler
  • Due diligence, herunder koordinering og planlægning med øvrige rådgivere og eventuelle udenlandske rådgivere
  • Finansieringsmæssige forhold, herunder gennemgang og udarbejdelse af låneaftaler og sikkerhedsdokumenter
  • Selskabsforhold, herunder valg af den rette selskabsform og struktur til investeringen.
  • Skattemæssige forhold ved investeringen
  • Forsikringsforhold