Håndtering af klage- og disciplinærsager

Indenfor sportens verden opstår der oftere og oftere forskellige typer af klage- og disciplinærsager, som kan have stor betydning for klubber og udøvere.

I takt med den stigende regulering indenfor sportens verden, opstår der oftere og oftere eksempelvis disciplinærsager, hvor både sportsudøvere og klubber har brug for rådgivning for at kunne håndtere de enkelte sager. I TVC Advokatfirma har vi stor og bred erfaring med at føre alle former for klagesager indenfor sportens verden.

Vi kan rådgive både i forbindelse med forståelse af de relevante regelsæt samt i forbindelse med at sikre, at alle klageprocedurer mv. overholdes. Derudover har vi stor erfaring med at få lagt den rigtige strategi for en given klagesag, hvilket erfaringsmæssigt har stor betydning for sagens udfald.

Står du som sportsudøver eller sportsklub foran en tvist af den ene eller anden karakter, er du altid velkommen til at kontakte os for en gratis vurdering af den givne sag.

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Vurdering af sagen
  • Håndtering af sagen
  • Nationale- og internationale procedurespørgsmål
  • Førelse af sagen i nationale- og internationale klageorganer, Sportens Voldgiftsret CAS og ved domstolene