Forsikrings- og erstatningsforhold for sportsudøvere

Både som sportsudøver og som sportsklub er det særdeles væsentligt, at man er opmærksom på de særlige forsikrings- og erstatningsforhold, der gør sig gældende indenfor sportens verden.

Står du foran tegning af en sportsforsikring – uanset om du er sportsudøver eller sportsklub – kan TVC Advokatfirma bistå med gennemgang af det foreliggende forsikringstilbud.

Står du som sportsudøver eller sportsklub foran en skade af erstatningsretlig karakter, har vi stor erfaring med at bistå i forhold til at sikre den mest gunstige position i forhold til det givne erstatningsretlige spørgsmål.