Forhandling og indgåelse af kontrakter for sportsudøvere og trænere

Sportens verden er rig på tilfælde af dårlige kontrakter, som i sidste ende koster på det sportslige og ikke mindst økonomiske plan.

Det er afgørende, at forhandling og indgåelse af kontrakter sker med udgangspunkt i juridisk know how og uafhængighed. Desværre er dette ofte en mangelvare i sportens verden.

Vi kender problemstillingerne med indgåelse af kontrakt nøje og har mange års erfaring inden for forhandling, herunder forhandlingsteknik og indgåelse af millionkontrakter for danske- og internationale aktører. Samtidig er vi meget erfarne inden for skattemæssig rådgivning.

Vi ved, hvor vigtigt det er, at kontrakten er klar, tydelig og fremtidssikret. Helt konkret kender vi f.eks. problemstillingerne omkring løn- og personalegoder, herunder brugen af omfangsrige bonusordninger og personalegoder, som kan betyde, at du i tilfælde af skader eller sportslig underpræstation langt fra opnår den forventede samlede løn.

I TVC Advokatfirma bidrager vi med tryghed, overblik og forhandlingsstyrke, når kontrakten skal forhandles, så der dermed skabes den fornødne balance i forhandlingslokalet.

 Vi rådgiver bl.a. om:

  • Forhandling af kontrakter
  • Løn- og ansættelsesforhold
  • Skattemæssige forhold
  • Forsikringer
  • Konkurrenceforhold
  • Kompensationer og erstatninger