Dopingsager

Anklager om doping er en alvorlig sag for den enkelte sportsudøver. Som professionel sportsudøver skal du både håndtere en sulten dagspresse, kritiske sponsorer og meget indviklede dopingregler.

En dopinganklage kan have fatale konsekvenser for dig som professionel sportsudøver. Endda allerede inden sagen er gået i gang.

Med vores dybdegående kendskab til regelsættene og retspraksis samt store erfaring inden for strafferetten ved vi, hvor meget udfaldet af din dopinganklage afhænger af fortolkningen af antidopingreglerne samt den juridiske vurdering af skyldsspørgsmålet, bevisstyrke og sanktionsmuligheder.

I TVC Advokatfirma kender vi problemstillingerne nøje, og vi kan derfor tage hånd om dopinganklagen fra første fløjt. Anklager om doping droppes af og til, inden sagen prøves ved Dopingnævnet, et internationalt dopingorgan eller de danske domstole. Grundig juridisk rådgivning kan netop være med til, at anklagerne droppes. 

Rejses sagen, sørger vi for at rådgive dig, så din sag behandles professionelt og med den nødvendige juridiske kompetence. Vi sikrer, at din professionelle karriere ikke sættes over styr på grund af manglende juridisk viden og manglende overholdelse af din retssikkerhed.

Vi tilbyder bl.a. en indledende vurdering af din sag samt rådgivning om:

  • Nationale og internationale dopingregler
  • Ansvar, bevis og sanktion
  • Førelse af sager i nationale- og internationale dopingorganer