Stiftelser og kapitalændringer

Allerede fra ideen om stiftelse af et selskab fødes er der mulighed for at begå fejl med væsentlige konsekvenser til følge.

Tidligere så man eksempelvis ofte, at aftaler gav ret til overdragelse til endnu ikke stiftede selskaber eller til selskaber under stiftelse. Begge disse muligheder skal bruges med omtanke, da der kan være både selskabsretlige og skatteretlige problemer med dette.

Hos TVC Advokatfirma er vi opmærksomme på alle disse forhold og bistår med professionel rådgivning i alle selskabets faser. Vi har gennem en lang årrække opbygget erfaringer i alle selskabsretlige regler og problemstillinger, som vi løser på højeste niveau.

Vi rådgiver blandt andet om overvejelser om tidspunkt for stiftelse, kapitalforhold og delvis indbetaling af selskabskapitalen samt den rette håndtering af aftaler, som det nystiftede selskab skal indgå.

Stiftelsesmåden kan også have stor betydning, da der gælder særlige regler for omdannelse af eksisterende virksomheder.

I selskabets levetid opstår en lang række spørgsmål, som kræver stillingtagen. Eksempler på dette er overdragelse af fortegningsrettigheder, habilitetsspørgsmål i ledelsen eller omdannelse til andre selskabsformer.

Er tiden kommet til at selskabet skal afvikles, rådgiver vi om og gennemfører likvidation eller nedlukning af selskabet ved betalingserklæring.