Selskabsformer

Mange er tilbøjelige til at vælge et aktie- eller anpartsselskab, når der skal stiftes et nyt selskab. Det er ikke altid den bedste løsning.

Valg af selskabsformer, herunder de klassiske kapitalselskaber, men også eksempelvis partnerselskaber, interessentskaber og kommanditselskaber er afgørende for din virksomheds fremtid.

Vi kender alle fordelene og ulemperne ved de enkelte selskabsformer – også de som ikke anvendes så tit. Vi rådgiver i forhold til det optimale valg af selskab. Gennem en lang årrække har vi blandt andet undervist andre rådgivere i anvendelse af partnerselskaber og de fordele, der er forbundet hermed. Vi har stor erfaring i brug partnerselskaber både i forbindelse med etablering af partnerselskabet og dets løbende drift.