Rådgivning af ledelse

Rådgivning af ledelsen om alle selskabsretlige forhold, herunder kompetenceafgrænsning mellem direktion, bestyrelse og generalforsamling samt indhold og begrænsninger i ledelsens tegningsret.

Som ledelse i et selskab møder man mange selskabsretlige spørgsmål i sin dagligdag. Det kan være et spørgsmål om, hvornår direktøren alene kan forpligte selskabet, hvilke oplysninger der må udleveres til kapitalejerne, pantsætning af kapitalandele i selskabet og meget, meget mere.

Vi er vant til at fungere som ledelsens tætte sparringspartner på alle juridiske og selskabsretlige forhold. Grundet vores store erfaring kan vi mange gange besvare spørgsmål telefonisk og effektivt, når de opstår. Andre gange kræves der dybere undersøgelser. Her sikrer vores høje specialisering og erfaring, at vi hurtigt og effektivt kan forsyne ledelsen med de bedste råd.

Som rådgiver for ledelsen fungerer vi som ledelsens forlængede arm og samarbejdspartner. Vi sikrer, at ledelsens beslutninger og handlinger er juridiske holdbare.