Rådgivning af det kriseramte selskab

I et kriseramt selskab må ledelsen forberede sig på, at enhver beslutning efterfølgende granskes nøje. Som ledelse forvalter man i højere grad kreditorernes interesser og skal agere herefter.

Når virksomheden befinder sig i en krise, kan forkerte beslutninger være fatale for selskabet og få privatøkonomisk betydning for ledelsen selv.

De beslutninger, ledelsen i en kriseramt virksomhed træffer, vil i tilfælde af en efterfølgende konkurs blive genstand for nøje granskning fra kurators side. Det er derfor i disse situationer særligt vigtigt at agere korrekt som ledelse og eksempelvis ikke påføre kreditorerne skade eller foretage skæve fordelinger blandt disse. Ledelsen skal være varsom med at stifte ny gæld i selskabet.

Vi kender problemstillingerne i en kriseramt virksomhed nøje, og vi kan derfor rådgive ledelsen om, hvad man må – og hvad man ikke må. Vi bistår som en aktiv og initiativtagende aktør, hvor vi er med til at sikre dialog med de væsentligste aktører.

I TVC Advokatfirma er det vores fornemste opgave at sikre, at ledelsen handler ansvarligt samtidig med, at vi er med til at skabe den løsning, der sikrer virksomheden fremadrettet.

En afgørende forudsætning for at kunne skabe den rigtige løsning er at forstå de forskellige aktører, deres risiko og forudsætninger. Mange gange er det tillige nødvendigt at medvirke til at sikre, at aktørerne har forstået og erkendt egen risiko. Først når aktørerne har erkendt og forstået egen risiko ved økonomisk kollaps, er det muligt at skabe en løsning med de involverede parter.

Nogle gange overlever den kriseramte virksomhed ikke. Vi medvirker da til at sikre, at der ikke efterfølgende kan rejses kritik af ledelsens handlemåde i den vanskelige, sidste tid.