Omstruktureringer, fusioner og spaltninger

Vi yder rådgivning om omstrukturering, opdeling og sammenlægning af virksomheder i mange forskellige situationer, bl.a. opkøb og frasalg, generationsskifte og egentlige fusioner af selskaber.

Omstrukturering af virksomheder kræver dyb og detaljeret selskabsretlig og skatteretlig indsigt. Det skal sikres, at der opnås den rigtige struktur, og at selskabsretlige og skatteretlige krav og problemstillinger håndteres.

Vi har medvirket til et stort antal omstruktureringer, og vi kender de relevante problemstillinger til bunds. Det kan være inddragelse af nye investorer i ejerkredsen, ændring af struktur i forbindelse med forestående generationsskifte eller udskilning af aktiviteter i forbindelse med frasalg eller etablering af joint ventures.

Vi oplever også, at kunder henvender sig med allerede gennemførte omstruktureringer, hvor forskellige problemstillinger efterfølgende har vist sig. Vi medvirker i disse tilfælde til dels at søge en løsning af problemerne bedst muligt indenfor de selskabs- og skatteretlige emner og dels efterfølgende at opnå det resultat, som kunden oprindeligt har ønsket.

Vi går aktivt ind i vores rådgivning, og vi involverer os i at forstå de forretningsmæssige hensyn, der bærer kundens ønsker. Med afsæt heri foreslår vi den model, der bedst imødekommer de relevante hensyn.