Virksomhedsstruktur

Når et generationsskifte planlægges, har det ofte stor betydning for både den ældre generation og den yngre generation, hvordan virksomheden struktureres. Vælges uhensigtsmæssige løsninger, kan det have store skattemæssige konsekvenser.

Vi har overblikket over fordele og ulemper forbundet med de forskellige selskabsformer. Det gælder både personselskaber, kapitalselskaber og hybridformen partnerselskaber. Endvidere har vi indgående kendskab til såvel de selskabs- som skatteretlige regler vedrørende skattefrie omdannelser og omstruktureringer.

Som led i tilrettelæggelse af et generationsskifte yder vi rådgivning om de muligheder, som de forskellige strukturer indebærer. Dermed sikres du muligheden for, at der vælges en hensigtsmæssig struktur for fremtiden, både for den ældre og yngre generation.

Læs mere om Pengetankreglen - generationsskifte med skatte- og afgiftsmæssige fordele