Skattemæssige forhold ved generationsskifte

Der kan i mange sammenhænge vise sig forskellige risici vedrørende de skattemæssige konsekvenser af et generationsskifte, f.eks. i relation til betingelser for forskellige generationsskiftemodeller, værdiansættelse af virksomheden mv.

De skattemæssige forhold har stor betydning, når et generationsskifte planlægges. Hvis overdragelsen udløser store skattepligtige avancer, vil finansieringen af skatten til betaling i sig selv kunne være en barriere for at gennemføre generationsskiftet. Dette gør sig særligt gældende, når den næste generations erhvervelse finansieres helt eller delvist ved gave i kombination med udstedelse af gældsbrev.

I TVC Advokatfirma er vi specialiseret indenfor såvel de skatte- som selskabs- og erhvervsretlige forhold vedrørende generationsskifte. Det sikrer, at hensyn til de skattemæssige forhold kan inddrages i generationsskiftet fra begyndelsen.

Det giver oftest en mere smidig tilrettelæggelse af processen, når alle relevante hensyn kan inddrages fra starten.

Vores håndtering af de skatteretlige forhold og øvrige juridiske aspekter giver dig et bedre grundlag for at få alle de forskellige risici belyst og afdækket under tilrettelæggelsen af processen.

Vi kender og er med til at præge den løbende udvikling af praksis. Vi ved præcis, hvad der rører sig vedrørende de mange forskellige modeller, eksempelvis

  • Aktuel status ved brug af A/B modeller med forlods udbytteret. Hvad man kan aftale, og hvad der ikke skatteretligt kan anerkendes i og udenfor familieforhold
  • Risici og skattemæssige faldgruber ved sælgerfinansiering som led i overdragelse af virksomheden
  • Hvornår er virksomheden en pengetank og derfor ikke mulig at overdrage med succession, og hvad der kan gøres for at ændre dette

Læs mere om Pengetankreglen - generationsskifte med skatte- og afgiftsmæssige fordele