Generationsskifteaftaler

Ofte omfatter et generationsskifte en række dispositioner, som gennemføres i forlængelse af hinanden. Hvis ikke det juridiske grundlag er tilstrækkeligt, vil der kunne opstå store problemer, hvis den ene part undervejs i processen ombestemmer sig og ikke vil medvirke til at afslutte generationsskiftet.

Vi har stor erfaring med at udforme det juridiske grundlag, som er relevant for at sikre gennemførelsen af et påtænkt generationsskifte i overensstemmelse med den samlede plan, som opstilles på baggrund af de forventninger og ønsker, som gør sig gældende.

Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor der løbende overdrages andele i virksomheden, når det viser sig om forskellige betingelser opfyldes. Det kan også være i situationer, hvor der som led i et generationsskifte skal gennemføres forskellige struktur ændringer, som alle parter skal medvirke til.

Læs mere om Pengetankreglen - generationsskifte med skatte- og afgiftsmæssige fordele