Finansieringsforhold

Ved generationsskifte finansieres den yngre generations erhvervelse ofte delvist ved gave og/eller sælgerpantebreve. Dette giver på mange punkter en række fordele, men indebærer også såvel skattemæssige som selskabsretlige faldgruber.

Vi hjælper med at vælge en finansieringsform, der i sammenhæng med de øvrige hensyn til generationsskiftet, er hensigtsmæssig.

Vi har indgående kendskab til de skattemæssige problemstillinger, som knytter sig til gaveoverdragelser samt sælgerpantebreve i familieforhold, mellem familieejede selskaber og i sammenhæng med virksomheder drevet i virksomhedsskatteordningen.

I relation til rådgivning om finansieringen ved generationsskifte har vi samtidig fokus på de selskabsretlige faldgruber, som gør sig gældende ved låneforhold mellem familieejede kapitalselskaber.

Læs mere om Pengetankreglen - generationsskifte med skatte- og afgiftsmæssige fordele