Familie- og arveretlige forhold - testamenter og ægtepagter

Ofte er det som led i et generationsskifte naturligt, at den ældre generation opretter eller opdaterer testamente. Et nyt testamente skal på mange punkter være tæt synkroniseret med de øvrige dispositioner i generationsskiftet.

Vi hjælper vores kunder med, at overvejelser om testamente og øvrige familie- og arveretlige spørgsmål inddrages som led i tilrettelæggelsen af generationsskiftet.

Overvejelser om testamente vil ofte være relevante, f.eks. når der sker en successiv overdragelse af en virksomhed, hvor der skal tages højde for den situation, at den ældre generation falder bort inden generationsskiftet er gennemført endeligt. Også hvor generationsskiftet indebærer en begunstigelse af et barn på bekostning af øvrige børn, vil testamentariske overvejelser være en naturlig del af tilrettelæggelsen af generationsskiftet.

Vi har også indgående kendskab til de familieretlige regler om formueforhold i ægteskaber. Forskellige former for særeje er ofte en del af et generationsskifte, og vi hjælper dig med at sikre, at der som led i tilrettelæggelsen af generationsskiftet indgår overvejelser herom.