Ejer- og overdragelsesaftaler

Alt efter tilrettelæggelsen af et generationsskifte vil der være behov for forskellige aftaler til håndtering af parternes retsstilling. Det er nødvendigt for parterne, at de indbyrdes rettigheder og forpligtelser og vilkår i øvrigt er klar defineret.

Hos TVC Advokatfirma har vi stor erfaring med at udarbejde aftaler af forskellig karakter til gennemførelse af generationsskifte. De centrale aftaler vil typisk være selve overdragelsesaftalen samt en eventuel ejeraftale vedrørende periode med fællesejerskab. Også ansættelsesaftaler, generationsskifteaftaler, gældsbreve, gavebreve, selskabsretlige dokmenter mv. er ligeledes ofte relevante i forbindelse med et generationsskifte.

Af hensyn til skattemyndighederne er det også vigtigt, at de juridiske rammer for generationsskiftet er fastlagt entydigt, f.eks. i forhold til værdiansættelser, tidspunkter for overdragelser mv.

I kraft af vores indgående erfaring hermed kan vi hjælpe dig med at sikre, at der på den ene side udarbejdes et fyldestgørende aftalegrundlag, der samtidig holdes i et omfang afstemt efter det konkrete behov.