Arve- og gaveregler

I generationsskifte indgår oftest gaveelementer i mindre eller større grad. Arveretlige spørgsmål opstår i forhold til fordelingen af den ældre generations formue efter eller under generationsskiftet.

Det er vigtigt at sikre, at generationsskiftet er tilrettelagt under iagttagelse af de afgiftsmæssige konsekvenser.

Hos TVC Advokatfirma har vi specialistviden indenfor såvel det familie- og arveretlige som det skatte- og afgiftsmæssige område. Vi kan derfor hjælpe dig med at sikre, at hensynet til de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser inddrages i tilrettelæggelsen af generationsskiftet fra starten.

Når vi arbejder med generationsskifte er testamenter et vigtigt redskab. Testamentet er med til at sikre, at den samlede fordeling blandt flere arvinger bliver retfærdig og er i overensstemmelse med ejerens ønsker.

Der kan være én blandt flere arvinger, som overtager virksomheden. Det rummer både fordele og ulemper, men det gør det endnu mere vigtigt, at der i testamentet tages stilling til, hvilke konsekvenser det får ved fordelingen af arven. En ofte anvendt mulighed er, at de der ikke overtager virksomheden, kompenseres for eventuelle økonomiske fordele, som den arving, der overtager virksomheden, har fået.

Testamentet vil også være et væsentligt element i at sikre, at generationsskiftet kan gennemføres, hvis den nuværende ejer pludselig dør. I den situation er det vigtigt, at der for familie og virksomhed er klarhed over, hvad der skal ske. Derfor skal disse mulige udfaldsrum være tænkt ind i testamentet.

I et testamente er det naturligt at tage stilling til, om arven skal være særeje for arvingerne samt fordele og ulemper ved dette. Der er tale om individuelle løsninger, hvor de personlige præferencer spiller ind.