Afdækning af hensyn

Et succesfuldt generationsskifte forudsætter, at alle relevante hensyn er inddraget i planlægningen.

Afhængig af selskabsform, ejerkredsens størrelse og sammensætning samt ejerens familiemæssige forhold, kan mange forskellige hensyn gøre sig gældende.  

Vi har rådgivet om generationsskifte i mange år og har derfor stor erfaring med at identificere de hensyn, som har betydning for tilrettelæggelsen.

Det gælder i forhold til konkrete hensyn, f.eks. når virksomheden har flere ejere, som skal inddrages og tage del i processen. Ligeledes i forhold til konkrete hensyn, hvor en blandt flere søskende skal inddrages i virksomheden, mens de øvrige skal stå udenfor.

Vi har også overblik over de selskabs- og skatteretlige forhold, så vi kan inddrage de hensyn som generelt gør sig gældende ved tilrettelæggelse af generationsskifte.