Sager vedrørende børn

Når forældre går hver til sit er det ofte en kaotisk ændring for hele familien, som giver anledning til at se på forhold vedrørende især forældremyndighed, bopæl og samvær.

Det er ikke altid let at være forældre – heller ikke sammen, men det opleves ofte som en endnu større udfordring, hvis man sammen skal være forældre hver for sig. Midt i hvad der ofte allerede er en kaotisk ændring fra samliv/ægteskab til at skulle leve hver for sig, opstår en sårbar udfordring i forhold til børnene.

Når forældre går fra hinanden giver det anledning til at se på forhold vedrørende især forældremyndighed, bopæl og samvær. Mest påtrængende er spørgsmålene om, hvor børnene skal bo, hvor meget samvær der skal være i hverdage, helligdage, ferier, udgifter, transport, mv. Der er regler… men det er ikke let at lave regler for noget så uregerligt som børn og følelser.

Udfordringerne kan bedst løses ved, at forældrene sammen holder fokus på, hvad der samlet set er bedst for børnene. Vi har gennem mange års erfaringer en solid god fornemmelse for, hvorledes vi bedst undgår eller begrænser konflikter og derigennem finder vej til en ny hverdag.

Vi hjælper med at finde de bedste løsninger både for jer og børnene. Vi sørger for at afklare usikkerhederne og give den ro, der gør det muligt for dig/jer at komme gennem uenighederne. Vi vil således sammen få afklaret særligt følgende:

  • Hvad opleves bedst for børnene?
  • Hvad er der enighed om, og hvad er der egentlig reelt uenighed om?
  • Hvordan afklares uenigheder og indgås aftaler/findes løsninger?

Hvis vi trods alt må konstatere uenigheder, vi ikke selv kan klare, sørger vi for, at uenigheder afklares på ordentlig måde via henholdsvis Statsforvaltningen og/eller domstol. Vi giver dig sikkerhed for, at sagen håndteres på bedste vis, så du ikke skal være utryg og bekymret for at gøre noget forkert.

Sagen behandles efter de nuværende omstændigheder og forpligter ikke i evigheder – ændrer forholdene sig, vil der kunne være behov for ændrede løsninger. Vi skal således sammen sørge for gode holdbare løsninger nu og begrænse risikoen for fremtidige udfordringer.