Konkurrenceret

Virksomheder er nødt til at være bekendte med og forholde sig til den omfattende konkurrenceretlig regulering, idet reglerne opstiller begrænsninger både for virksomhedernes ageren på markedet og for de aftaler, som de ønsker at indgå med deres samarbejdspartnere.

For større virksomheder, som har en dominerende position på et marked, gælder der særlige regler, som opstiller strenge krav til, hvordan man skal forholde sig, og som begrænser virksomheders handlefrihed bl.a. i forhold til fastsættelse af forretningsvilkår overfor kunder og samarbejdspartnere.

Virksomheder skal generelt udvise stor forsigtighed ved indgåelse af aftaler med konkurrenter, idet konkurrencemyndighederne ser særlig strengt herpå. Ved indgåelse af de forskellige aftaler i distributionen, herunder agent- og forhandleraftaler, er det centralt at kende de udstedte vejledninger fra konkurrencemyndighederne og i tvivlstilfælde forelægge virksomheders aftaler for konkurrencemyndighederne med henblik på at opnå forhåndsgodkendelse.

I mange tilfælde er virksomheden måske slet ikke opmærksom på de særlige regler, der gælder indenfor konkurrenceretten og dermed den risiko, der er for at ende med store bøder.  

Vi har stor erfaring med konkurrenceretlig regulering og yder resultatorienteret rådgivning til vores klienter med henblik på at finde praktiske løsninger, der samtidig overholder den gældende lovgivning. Vi kender de små detaljer og ved, hvornår udfordringerne opstår, og hvordan de håndteres.

Med vores indsigt og erfaring kan vi hjælpe virksomheder med at lægge den rette kommercielle strategi og sikre, at de ikke bringer sig på kant med de konkurrenceretlige regler.

Vores ydelser omfatter bl.a. rådgivning om:

  • Regulering af vertikale og horisontale aftaler
  • Regulering af dominerende virksomheder
  • Reglerne for fusionskontrol
  • Mulighederne for, via konkurrencemyndighederne, at opnå fritagelse

Vi yder desuden bistand i forhold til konkurrencemyndighederne både i Danmark og EU, herunder førelse af straffesager samt førelse af erstatningssager mod konkurrencemyndighederne.

Vi rådgiver ligeledes i forbindelse med civilretlige tvister om ugyldighed og erstatning, herunder førelse af rets- og voldgiftssager i forbindelse med konkurrenters retsstridige markedsadfærd.

Nyheder