EU-ret

Det tætte samarbejde i EU har stigende indvirkning på de juridiske forhold i Danmark, hvilket gør det fordelagtigt at sætte sig ind i EU-ret. Dette gælder både direktiver og forordninger fra EU, men også den foreliggende retspraksis fra EU-domstolen.

Det kræver indgående kendskab til EU-lovgivningen, EU-institutionerne og EU-domstolens retspraksis at fortolke og anvende EU-retten på danske forhold og dermed sikre, at de danske virksomheder overholder gældende ret.

Vi har stor erfaring med at bistå danske virksomheder og brancheorganisationer med fortolkning og brug af EU-retten i praksis. Vi har særlig ekspertise i forhold til reguleringen i forbindelse med ind- og udførsel af varer, herunder i relation til spørgsmål om afgifter og told mv.

Nyheder